0 امتیاز
16.6k بازدید
در مرخصی زایمان و استعلاجی توسط
سلام. شرایط مرخصی استعلاجی کمتر از 3 روز چگونه است؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
 
بهترین پاسخ

طبق ماده 62 قانون بیمه تامین اجتماعی پرداخت غرامت دستمزد در بیماریهای عمومی که ناشی از کار نباشد از روز چهارم شروع خواهد شد.  

همچنین در قانون کار و تامین اجتماعی در خصوص سه روز اول هیچ دستوری که کارفرما را مکلف کند وجود ندارد.

توسط
پاسخ منطقی به نظر می رسد
توسط
گو میخورن باید بدن مگر طرف دوروز مریض بود نباید حقوقش برسه واقعا کس شعر این حرفا
توسط
زر مفت نزنید. هست. چرا یکسری انجام میدن یکسری نه. من ۱۸ ساله پیمانکارم، صد تا کارفرما داشتم. هر کی هر جور دلش میخواده
0 امتیاز
توسط

سلام. به موجب بند یک ماده 62 قانون تامین اجتماعی، استراحت پزشکی بیماری عادی_ (بستری نشدن، حادثه نبودن، ادامه بیماری قبلی نبودن)_ از روز چهار پرداخت می شود، اما مدت استراحت سه روز اول جزء سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود.

توسط
منظورازسه روزوکمتردرماه است یادرسال؟؟
توسط
در صورت ادامه بیماری قبلی پرداخت از روز اول و در غیر اینصورت جهت هر استراحت پزشکی سه روز اول مشمول غرامت دستمزد نشده و فقط سابقه بیمه لحاظ می گردد.و ربطی به ماه و سال ندارد.
توسط
حق خورای دیوس یعنی رییس شرکت ها  اینقد از کارگر میدوزند که اینا براشون مثل اب خوردنه خدا ازشون نگذره

سوالات مشابه

...