0 امتیاز
2.2k بازدید
در مرخصی زایمان و استعلاجی توسط
با سلام. در مرخصی استعلاجی زیر سه روز، پرداخت حقوق بر عهده کیست؟ آیا کارفرما وظیفه دارد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

با سلام. به هیچ عنوان پرداخت حقوق مرخصی استعلاجی بر عهده کارفرما نیست؛ چه 3 روز و چه بالاتر. بلکه بر عهده تامین اجتماعی است.

ولی این سازمان مرخصی های 4 روز به بعد را پرداخت می نماید.

اگر قرار باشد سازمان تامین اجتماعی حقوق کارگر را در مدت مرخصی استعلاجی پرداخت کند باید یکی از حالات زیر باشد:

1 – باید بستری در بیمارستان انجام شده باشد.

2 – بروز حوادث ناشی یا غیر ناشی از کار باشد.

3 – مرخصی استلاجی در ادامه بیماری یا مرخصی قبلی باشد

در صورت خارج بودن از حالات فوق سازمان تامین اجتماعی و کارفرما تکلیفی در پرداخت حقوق مرخصی زیر 3 روز کارگر ندارند.

سوالات مشابه

...