0 امتیاز
4.4k بازدید
در مرخصی زایمان و استعلاجی توسط

سلام خواستم بدونم كه كدام ماده قانوني  پرداخت مرخصي استعلاجي كمترازسه روز را برعهده كارفرما دانسته است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

با سلام. در بند 1 ماده 62 قانون تأمین اجتماعی آمده که در مواردی که‌عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی‌ که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم‌پرداخت خواهد شد. لذا کارفرما هیچ تعهدی برای سه روز اولیه استعلاجی نداشته و مواردی که آن را به عهده کارفرما تلقی میکنند موضوعیت ندارد.

با احترام

توسط
پس با این پاسخ می توان نتیجه گرفت از آنجائیکه کارفرما تعهدی در پرداخت برای ۳ روز ندارد می تواند این ایام را جز کار بدون حقوق یا کسر از مرخصی استحقاقی با پرداخت حقوق منظور نماید

سوالات مشابه

...