0 امتیاز
406 بازدید
در حق بیمه و بازنشستگی توسط

سلام، کسی از دوستان که به قوانین مسلط هست میتونه بگه مصوبه زیر همچنان برقراره یا اینکه ابطال شده، چون‌ مستند به قانون برنامه پنجم هست

تصويب نامه ۱۹۰۲۴۲/ت۴۹۴۶۷هـ مورخ ۹۲/۱۲/۲۵ (نحوه تغییر صندوق و نقل وانتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای)

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

باسلام،

تغییر صندوق بازنشستگی به موجب ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی درماده ۱۰۳ و بند ب ماده ۲۸ قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه) تا پایان سال ۹۵ امکان پذیر بوده لیکن با توجه به خاتمه یافتن اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه و عدم پیش بینی مقررات مشابه در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، در حال حاضر به دلیل عدم وجود مستند قانونی، اخذ درخواست جهت تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی متقاضیان از تاریخ ۹۶/۱/۱ به بعد منتفی میباشد و صرفا بر اساس مفاد ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (تغییر وضع استخدامی به رسمی آزمایشی یا قطعی) قابل اقدام خواهد بود.

توسط
خیلی ممنون، فقط اینکه کسانی در زمان تبدیل وضعیت درخواست تغییر صندوق داشته باشن به چه صورت انجام‌میگیره؟ ماده ۱۰۱ کلی گفته
توسط
در ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده پیمانی ها از لحاظ بازنشستگی و......مشمول تامین اجتماعی هستند کارکنان پیمانی که در اجرای ضوابط قانونی مقرر تبدیل به رسمی آزمایشی می شوند بطور عادی و طبیعی صندوق آنها به صندوق کشوری تغییر می یابد.اکر کارمند تبدیل شده بخواهد کماکان صندوق تامین اجتماعی را ادامه دهد باید در اجرای این ماده درخواست خود را مبنی بر ادامه در صندوق تامین اجتماعی به کارگزینی ارائه دهد.در غیر اینصورت صندوق وی به کشوری تغییر می یابد

سوالات مشابه

...