0 امتیاز
1.5هزار بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط

بهترین زمان انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق به صندوق دیگر کی است ؟

با سلام

بنده حدودا 6 سال از طریق شرکت بیمه پارسیان بیمه پرداز صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز بوده ام سپس با استخدام در دولت به صورت پیمانی بیمه پرداز تامین اجتماعی شدم و اکنون به جهت رسمی شدن تحت پوشش قانون خدمات کشوری و صندوق مربوطه قرار می گیرم. آیا هم اکنون باید سوابق قبلی خود را منتقل کنم یا ضرورتی ندارد؟ بهترین کار در این شرایط چیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
با شماره 021-72837000  تماس بگیرید  صندوق بیمه  آینده ساز  هرچه زودتر تصمیم بگیرید  مابه التفاوت زیادی به تامین اجتماعی باید بپردازید.  بیمه  ها چند سال پول مردم را میگیرند با آن کارمیکنند اونوقت مابه التفاوتش را ما باید بدیم . افتضاح است.

سوالات مشابه

...