0 امتیاز
611 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط

بهترین زمان انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق به صندوق دیگر کی است ؟

با سلام

بنده حدودا 6 سال از طریق شرکت بیمه پارسیان بیمه پرداز صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز بوده ام سپس با استخدام در دولت به صورت پیمانی بیمه پرداز تامین اجتماعی شدم و اکنون به جهت رسمی شدن تحت پوشش قانون خدمات کشوری و صندوق مربوطه قرار می گیرم. آیا هم اکنون باید سوابق قبلی خود را منتقل کنم یا ضرورتی ندارد؟ بهترین کار در این شرایط چیست؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...