0 امتیاز
467 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
با سلام بنده 11سال بیمه تأمین اجتماعی غیردولتی دارم،6سال سابقه بیمه تأمین اجتماعی دولتی به صورت پیمانی دارم ، ازدیماه سال قبل که به رسمی تبدیل وضعیت شده ام هنوز صندوق خود را تغییر نداده ام ، آیا می توانم درسال جدید درخواست انتقال کل سوابق خود را به صندوق بازنشستگی کشوری ارائه بدهم.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...