0 امتیاز
67 بازدید
در بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر توسط
با عرض سلام

من 54 سال سن دارم و تحت پوشش 50 ماه بیمه بیکاری هستم . آبان 1400 مدت 50 ماه بیمه من تمام میشه ولی در مرداد ماه همین امسال30 سال پرداخت بیمه‌ام تکمیل میشه آیا می توانم در مرداد تقاضای بازنشستگی کنم یا باید صبر کنم تا آبان که مدت بیمه بیکاری تمام بشه

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...