0 امتیاز
1.1هزار بازدید
در بیمه بیکاری توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط

سلام. آیا بدون داشتن سابقه ۶ماه قبلی میتوان از بیمه بیکاری استفاده کرد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (21.0هزار امتیاز)

سلام. سابقه لازم برای برخورداری از مقرری بیمه بیکاری داشتن حداقل شش ماه سابقه قبلی است. ولی در چند مورد داشتن سابقه مذکور لازم نیست یا نیاز به سابقه بیشتری است. موارد استثنا عبارت است از:

الف) در صورتی که بیکاری ناشی از تعطیلی کارگاه بر اثر حوادث غیرمنتظره باشد، نیازی به سابقه شش‌ماهه نیست و با یک روز سابقه هم مقرری مربوطه به کارگر بیکار تعلق می‌گیرد.

ب) در صورتی که بیکاری پس از اتمام قرارداد کار مدت‌معین باشد و شخص بیمه‌شده نیز دارای یک سال سابقه در آخرین کارگاه باشد، مشمول دریافت مقرری می‌شود. با این توضیح که با پایان قرارداد در قراردادهای مدت‌موقت مقرری بیمه بیکاری به کارگر تعلق نمی‌گیرد، ولی چنانچه بیمه‌شده در حین قرارداد موقت بیکار شود مشمول دریافت مقرری خواهد بود.

سوالات مشابه

...