0 امتیاز
36 بازدید
در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط
در حین کار در کارخانه دچار حادثه و پام از ۴ ناحیه شکست دیه را چگونه باید طلب کنم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 206 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 55 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 35 بازدید
سوال شده 2 فوریه 2021 در بیمه درمان و هزینه‌ها توسط عزیزتوانگری
0 امتیاز
0 پاسخ 48 بازدید
...