0 امتیاز
332 بازدید
در بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر توسط (120 امتیاز)
با سلام

تشکر از اطلاعات مطالب خوب و به روز شما در خصوص قانون بازنشستگی پیش از موعد پرستاران با استفاده از قانون سخت و زیان آور در صندوق تامین اجتماعی اطلاعاتی را برایم ارسال کنید .

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...