0 امتیاز
41 بازدید
در بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر توسط
سلام. بنده از سال 1380 تا سال 1400 در یک کارگاه خصوصی و جزو مشاغل سخت و زیان آور بطور متوالی کار کرده و بیمه تامین اجتماعی واریز کرده ام. از سال 1385 به استخدام دولت درامده و از کارگاه دوم نیز تاکنون بیمه تامین اجتماعی واریز می کنم (دو کارگاهی). حالا میخوام از بخش خصوصی درخواست بازنشستگی کنم لطفا شرایط بازنشستگی اینجانب توضیح فرمایید.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...