0 امتیاز
20 بازدید
در مقررات اداری و استخدامی دانشگاه‌ها توسط
آیا اعمال طبقه شغلی مستلزم مسایل دیگر هستش یا سنوات خدمتی که انجام دادیم برحسب آن اعمال میشه .

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...