0 امتیاز
51 بازدید
در مقررات اداری و استخدامی دانشگاه‌ها توسط
سلام

آیا کاهش همزمان ساعت کاری ناشی از قانون بهره وری و نیز کاهش ساعت کاری ناشی از پاس شیر خانمها با فرزند زیر 2سال باهم و بطور همزمان قانونیه؟یا فقط یکی از این دو باید اعمال شود؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...