0 امتیاز
31 بازدید
در انتصاب مدیران توسط

مستند مربوط به این که کارشناس مسئول شاغل در واحدهای مدیریت، دفتر و اداره کل در صورتی که در تشکیلات مصوب بر کار یک یا چند کارمند دیگر نظارت داشته باشد از فوق العاده مدیریت در سطح معاون اداره برخوردار می گردد، کدام است؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 2.5k بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 553 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 567 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 37 بازدید
...