0 امتیاز
700 بازدید
در انتصاب مدیران توسط

مستند مربوط به این که کارشناس مسئول شاغل در واحدهای مدیریت، دفتر و اداره کل در صورتی که در تشکیلات مصوب بر کار یک یا چند کارمند دیگر نظارت داشته باشد از فوق العاده مدیریت در سطح معاون اداره برخوردار می گردد، کدام است؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 6.5k بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 95 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.5k بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 93 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 90 بازدید
سوال شده 28 فوریه 2022 در حق بیمه و بازنشستگی توسط Siahvash. Khatami
...