0 امتیاز
46 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
سلام وقتتون بخیر

کدام درسته! محاسبه مرخصی بر اساس پایه حقوق

یا بر اساس حق السعی که شامل خوار و بار و مسکن میشود؟

چرا بعضی جاها بر اساس پایه حقوق بیان کردن؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...