0 امتیاز
71 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
با سلام.خردشدگی استخوان ران پا که با ابزار فلزی ثابت شده و بدون عیب خوب شده و دارای دیه مقدر است.میخاستم ببینم چند درصد دیه میبرن برایه پام

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...