لزوم درج حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در لیست بیمه

لزوم درج حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در لیست بیمه (بخشنامه شماره ۹۷۲۷/۹۹/۵۰۲۰ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی)

در اجرای بند ۳ بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۹ نظر به اینکه به موجب تصویبنامه شماره ۶۰۴۷۳/ت۵۷۷۷۰هـ مورخ ۱/۶/۱۳۹۹ هیأت محترم وزیران کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ (سه میلیون) ریال تعیین گردیده است و سیستم بیمه‌ای واحدهای اجرایی از تاریخ نصب نگارش مربوطه مغایرت در نتیجه فنی انفرادی لیست‌های ارسالی بیمه شدگان را اعمال خواهد نبمود، لذا خواهشمند است دستور فرمایید واحدهای اجرایی حداکثر تا تاریخ ۱/۸/۱۳۹۹ و قبل از نصب نگارش مربوطه نسبت به انجام عملیات فنی و تأیید کلیه لیست‌های مربوط به ماه‌های گذشته (لغایت مرداد ماه سال جاری جهت کارگاه‌های با مهلت ارسال لیست دو ماهه و لغایت شهریور ماه سال جاری جهت سایر کارگاه‌ها) برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است نحوه اعمال حق بیمه مربوط به کمک هزینه مسکن کارکنان مشمول قانون کار متعاقباً طی راهنمای نگارش مربوطه به واحدهای اجرایی اعلام خواهد شد.

محمد گورابی- مدیر کل وصول حق بیمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا