افزایش کمک هزینه مسکن کارگران

خبر مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

پیشنهاد کمک‌هزینه مسکن کارگران

نامه شماره ۴۹۰۲۶ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول رییس‌جمهور

با سلام و احترام

به استحضار می‌رسد بر اساس ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در اجرای قانون مذکور، شورای عالی کار در جلسه ۲۹۲ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹ با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهانه یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ماهانه سه میلییون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال موافقت نموده است.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید دو فوریت در هیئت محترم وزیران مطرح شود:

متن مصوبه:
هیأت وزیران در جلسه ... به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری -مصوب ۱۳۷۰ تصویب کرد:
کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال ۱۳۹۹، مبلغ سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.


محمد شریعتمداری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 ابلاغ اصلاحیه بخشنامه دستمزد ۱۳۹۹

مقررات مرتبط:

- مصوبه افزایش حق مسکن کارگران (سال ۱۳۹۸)