افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۹

خبر مورخ 30 اردیبهشت 1399

نماینده کارگران: افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تشکیل جلسه ندارد.

به گزارش شناسنامه قانون، علی خدایی، یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در صفحه شخصی خود نوشت:

افزایش سالیانه دستمزد کارگران یک پکیج افزایشی است وتفکیک نمیشود وجالب است بدانید که سال گذشته افزایش حق مسکن چند ماه قبل از جلسات مزدی تصویب شد وبا اصرار کارفرمایان وبا همین توجیه تا چند ماه بعد از سال معطل ماند.

جهت اطلاع شما بعد از عدم توافق برروی حداقل مزد نظر گروه کارگری حتی در مورد سایر سطوح مزدی که مسئله‌ای مهمتر از حق مسکن هست پرسیده نشد. همانگونه که راجع به سایر مولفه‌های مزدی با توافق دوجانبه تصمیم‌گیری شد در این زمینه نیز می‌توان اقدام کرد.

گروه کارگری برای مذاکره در خصوص دو موردی که با تایید وزیر محترم در بخشنامه نیز آمده یعنی افزایش حق مسکن و اضافه شدن قسمتی ازمزایا روی پایه حقوق  و سایر وظایف شورای‌عالی کار همواره از تشکیل جلسه و حضور درآن استقبال کرده و آماده است. ولی اگر موضوع جلسه به فرموده شما صرفاً افزایش حق مسکن است لطفاً باتوجه به دلایل فوق به صورت دوجانبه به هیئت دولت پیشنهاد دهید. هیچ کارگر ونماینده‌ کارگری قطعاً مخالف افزایش حتی هزار تومان به دریافتی کارگران نیست!!!!

گفتنی است رییس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت رفاه دو روز قبل تأکید کرده بود: تنها دستور کار جلسه شورای عالی کار افزایش حق مسکن است و افزایش بیش از اندازه دستمزد به کارگران تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی را خواهد داشت و باعث افزایش اخراج دسته جمعی کارگران می‌شود.

با تعیین حداقل دستمزد سال 99 و مزایای کارگری و همچنین افزایش سایر سطوح دستمزدی در شورای عالی کار (ببینید: بخشنامه دستمزد 99)، مقرر شد افزایش حق مسکن کارگران در سال 1399 به 200 هزار تومان بعداً اتفاق بیفتد. لازم است با پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، به استناد ماده (2) اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری -مصوب 1370- به تصویب هیئت وزیران برسد.

مقررات مرتبط:

- مصوبه افزایش حق مسکن کارگران (سال 1398)