فهرست اسامی مناطق، شهرستان‌ها و شهرهای وضعیت قرمز، نارنجی و زرد کرونا

مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا، کاهش حضور کارکنان در سراسر کشور بر حسب وضعیت قرمز و نارنجی پیش‌بینی شده است. همچنین، محدودیت‌هایی در خصوص فعالیت مشاغل سطوح یک تا چهار ابلاغی اِعمال می‌شود. در هر حال مشاغل گروه یک و مشاغل ضروری در هیچ‌یک از وضعیت‌های سه‌گانه تعطیل نمی‌شوند. 

همچنین ببینید:

- مشاغل گروه شغلی سطح یک، دو، سه و چهار کرونا

- بخشنامه دورکاری و کاهش حضور کارکنان در مناطق قرمز، نارنجی و زرد

🔸در مناطق و شهرهای وضعیت قرمز یک سوم کارکنان باید در محل کار خود حضور یابند. 

🔸در مناطق و شهرهای وضعیت نارنجی نیمی از کارکنان و در وضعیت زرد دو سوم کارکنان در محل کار حضور می یابند.

فهرست مناطق و شهرستان‌های قرمز، نارنجی و زرد 

وضعیت مخاطره شیوع کرونا در شهرستانها ۲۸ آبان ۱۳۹۹

 دانلود فایل وضعیت شهرها به تفکیک استان

آخرین به‌روزرسانی تا تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹

معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شاخص: در طرح جدید شاخص تعداد بستریها، رنگ‌بندی شهرها را مشخص می‌کند. به این ترتیب که بستری‌های چهار نفر در ۱۰۰ هزار نفر زرد، شش نفر در ۱۰۰ هزار نفر نارنجی و ۱۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر، شهرهای قرمز را تعیین می‌کند.

زرد= خطر متوسط، نارنجی=پرخطر، قرمز=خیلی پرخطر