مجوز ایجاد ۱۸۶ پست سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجوز ایجاد ۱۸۶ پست سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (تصویبنامه شماره ۹۴۸۱۰/ت۵۸۱۶۴هـ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ هیئت وزیران)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۱/۸/۱۳۹۹ به پیشنهاد فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأمید سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- تصویب کرد:

ایجاد (۱۸۶) پست سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.