ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأموران اعزامی به خارج از کشور

ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأموران اعزامی به خارج از کشور (تصویبنامه شماره ۲۱۸۶۸/ت۱۸۷هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۱۵ هیئت وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد شماره.۲۹۰۴‌/د مورخ ۵/۵/۱۳۷۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در اجرای بند م تبصره (۱۳)‌قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور، ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأموران اعزامی به خارج از کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأموران اعزامی به خارج از کشور

۱- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و کلیه شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران،‌شرکت ملی فولاد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی و نهادهای انقلاب اسلامی از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۳ مشمول این تصویبنامه‌هستند.

تبصره- این تصویب‌نامه فقط ناظر بر مأموریتهای کوتاه مدت (‌حداکثر تا ۹۰ روز) است و سازمان‌ها موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه مجاز به استفاده از آن برای‌ مأموریتهای بیش از (۹۰) روز و ثابت (‌به صورت تقسیم مأموریت‌ها بلند مدت به مضاربی از (۳) ماه) نیستند.

۲- حداکثر فوق‌العاده هزینه سفر مأموران اعزامی، طبق جدول پیوست قابل پرداخت است.

تبصره ۱- ارقام مندرج در ستون ‌سایر هزینه‌ها در جدول پیوست شامل هزینه‌ها مربوط به رفت و آمد، تلفن، فاکس، تلگراف و تلکس، همچنین عوارض‌فرودگاهی، مالیات و سایر موارد مشابه بوده و با اعلام مأمور و تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه، یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است. پرداخت مبالغی‌علاوه بر ارقام تعیین شده در ستون مزبور موکول به ارائه اسناد مثبته و حسب مورد تایید مقامات یاد شده است.

تبصره ۲- تامین وجه ریالی هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت مأموران – موضوع بند م تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور – بر عهده سازمان اعزام‌کننده است که در صورت اعزام در قالب هیات، در اختیار رییس هیات و در صورت اعزام انفرادی، در اختیار مأمور قرار می‌گیرد.

‌تامین ارز توسط یکی از شعبه‌های بانکهای کشور با معرفی‌نامه کتبی سازمان مربوط، حاوی چگونگی استفاده یا عدم استفاده از تسهیلات غذا و محل اقامت و‌سایر هزینه‌ها در محل مأموریت و قید رده شغلی مأمور طبق جدول پیوست صورت می‌گیرد.

‌چنانچه بابت هزینه‌های مزبور در محل مأموریت وجهی پرداخت شود، مبالغ مربوط باید از هزینه سفر کسر شود و بقیه قابل پرداخت است.

تبصره ۳- سازمان‌های موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه جهت اعزام مأموران به خارج از کشور، علاوه بر هزینه سفر که بر عهده آنهاست حداکثر می‌توانند روزانه‌مبلغ (۴۰،۰۰۰) ریال به عنوان حق مأموریت پرداخت کنند. پرداخت و دریافت مبلغی علاوه بر مبلغ فوق اعم از ریالی، یا ارزی ممنوع است و در حکم تصرف‌غیر قانونی در اموال دولتی می‌باشد.

۳ – تسویه حساب ارز پرداختی بابت هزینه هتل و غذا با سازمان ذیربط است که باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ دریافت ارز مأموریت انجام شود.

۴ – آن دسته از مأموران دستگاه‌های اجرایی که برای خدمت به زایران خانه خدا در مراسم حج، به عربستان سعودی اعزام می‌شوند مشمول این تصویب‌نامه‌ نمی‌شوند.

۵ – تشخیص همترازی مشاغلی که در جدول پیوست قید نشده‌اند بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.

۶ – تصویبنامه شماره ۷۳۵۶/ت۱۳۶هـ مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۲ و شماره ۶۸۰۰۵/ت۳۳۹هـ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۲ لغو می‌شوند.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.