نحوه انعقاد قرارداد با نيروهای قراردادی انتقال‎یافته از تهران در دستگاه مقصد

نحوه انعقاد قرارداد با نيروهای قراردادی انتقال‎یافته از تهران در دستگاه مقصد (مصوبه ۱۰۰۶۹/ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۲۱/۱/۹۰ كارگروه انتقال کارکنان از تهران)

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۲۲۷۹۹/۴۴۴۸۱ مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

چنانچه نيروهاي قراردادي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه در دستگاه مبدأ نيازي به خدمات آنها وجود ندارد به دستگاههاي اجرايي ديگر منتقل گردند، عقد قرارداد از سوي دستگاه مقصد صورت مي‌گيرد. كارمندان قراردادي موضوع اين تصميم‌نامه مشمول محدوديت بند (۲۹) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور نبوده و براي دستگاه مبدأ به عنوان قرارداد جديد تلقي نمي‌گردد. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اعتبارات مربوط به اين اشخاص را از دستگاه مبدأ كسر و به اعتبارات دستگاه مقصد اضافه خواهد نمود.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن