دستورالعمل صدور حکم مأموریت کارکنان دولت که به عضویت شوراهای اسلامی انتخاب می‌شوند

دستورالعمل‌ صدور حكم‌ مأموريت‌ كاركنان‌ دولت‌ كه‌ به‌ عضويت‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ انتخاب‌ مي‌شوند (بخشنامه ۱۱/۳۸۶ مورخ ۱۵/۱/۷۹ سازمان امور اداري و استخدامي)

در اجراي‌ اصلاح‌ ماده‌ ۱۷ آيين‌نامه‌ اجرايي‌ تشكيلات‌، انتخابات‌ داخلي‌ و امور مالي‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ شهرها موضوع‌ تصويب‌ نامه‌ شماره‌ ۶۸۲۷۲/ت‌۲۱۹۵۸هـ مورخ‌ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ و اصلاح‌ ماده‌ ۴۱ آئين‌نامه‌ اجرايي‌ تشكيلات‌، انتخابات‌داخلي‌ و امور مالي‌ شوراي‌ اسلامي‌ بخش‌ موضوع‌ تصويب‌ نامه‌ شماره ‌۶۸۹۷۱/ت‌۲۱۹۵۸هـ مورخ‌ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ و اصلاح‌ ماده‌ ۴۵ آئين‌نامه‌ اجرايي ‌تشكيلات‌، انتخابات‌ داخلي‌ و امور مالي‌ شوراي‌ اسلامي‌ روستا و انتخاب‌ دهيارموضوع‌ تصويب‌ نامه‌ /۶۸۹۶۵ت‌ ۲۱۹۵۸هـ مورخ‌ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ و ماده‌ ۴۵ آئين‌نامه‌ اجرايي‌ تشكيلات‌، انتخابات‌ داخلي‌ و امور مالي‌ و وظايف‌ و اختيارات ‌شوراهاي‌ اسلامي‌ شهرک موضوع‌ تصويب‌ نامه‌ شماره‌/۶۸۹۶۶ت‌ ۲۱۹۵۸هـ مورخ‌ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ هيأت‌ وزيران‌، دستورالعمل‌ نحوه ‌صدور حكم‌ مأموريت‌ آن‌ دسته‌ از كاركنان‌ دولت‌ يا مؤسسات‌ عمومي‌ غيردولتي‌كه‌ به‌ عضويت‌ شورا درآمده‌ و به‌ خدمت‌ تمام‌ وقت‌ يا پاره‌ وقت‌ آنان‌ در شوراها نيازباشد به‌ شرح‌ پيوست‌ ابلاغ‌ مي‌گردد.

دبير كل‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن