0 امتیاز
27 بازدید
در انتقال و مأموریت توسط
با سلام . کارمند مشمول قرارداد دائم کارکرگری در بخش دولتی ( شرکت های دولتی ماده 5 خدمات کشوری ) می تواند از استان هرمزگان ( بندرعباس) به استان خوزستان ( اهواز) مامور گردد ؟

مشمول ماموریت یا انتقال به کلانشهرها نمی شود ؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 48 بازدید
...