0 امتیاز
349 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط

سلام. ما کارگرانی داریم که برای ایشان خانه و محل سکونت دائم با خانواده شان، فراهم نموده ایم.

 آیا می توانیم هزینه اجاره مسکن را از حقوقشان کم کنیم؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام.

- چنانچه فیمابین طرفین قرارداد کار، چنین شرطی در قرارداد کار پیش بینی شده باشد، این شرط بلااشکال بوده و در این شرایط،  کارفرما می تواند وفق مقررات ماده ۴۵ قانون کار هزینه مال الاجاره منزل سازمانی را از حقوق کارگر کسر نماید.

- اما اگر چنین شروطی در قرارداد کار فیمابین ذکر نشده باشد ، جزء شرایط کار کارگاهی محسوب شده و کارفرما مجاز به برداشت مبلغی تحت عنوان اجاره بهاء از حقوق کارگر نیست .

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 151 بازدید
سوال شده می 29, 2022 در پرداخت حق بیمه توسط kambiz1367 (120 امتیاز)
...