0 امتیاز
36 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط

باسلام 

من درآموزشگاه رانندگی بعنوان مربی کارمیکنم بابیمه کامل.ولی کارفرمامیگویدشما پیمانکارید.وهیچ گونه مزایایی به شماتعلق نمیگیرد.آیاسنوات هم تعلق نمیگیرد؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...