0 امتیاز
103 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
با سلام پایه سنوات هر سال به پایه حقوق روزانه اضافه می شود

آیا در سال جدید پایه سنوات سال قبل را باید ازپایه حقوق پارسال کم کرد و پایه سنوات مصوب جدید را به آن اضافه کرد یا نه سالهای قبل کسر نمیشود با اینکه شرکت جز طرح طبقه بندی مشاغل نیست

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 18 بازدید
...