0 امتیاز
505 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
ویرایش شده توسط
سلام وضعیت افزایش حقوق پلکانی بازه بین ۲۴۰۰ تا ۵۱۰۰ علی رغم ابلاغ اما دستورالعمل ابلاغ نشد تکلیف چیست؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط (21.0هزار امتیاز)
سلام. هم در قانون و هم در مصوبه هیأت وزیران، افزایش پلکانی را منوط به باقی ماندن اعتبار بعد از افزایش 15 درصد و همچنین، رسانیدن کلیه حقوق‌های پایین به 2800 کرده اند. همچنان باید منتظر ماند. به نظر می رسد با آنچه گفته شد، در صورت عدم افزایش هم مسئولیتی برای سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی نیست.
...