0 امتیاز
396 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام درخصوص اعمال بند ۸ مصوبه افزایش حقوق سال۹۹ توضیح بفرمایید

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (17.1k امتیاز)

سلام. در تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، اجرای افزایش پلکانی حقوق را بعد از انجام تکالیف دولت نسبت به افزایش 15 درصدی و همچنین افزایش حقوقهای زیر 2 میلیون و 800 هزار تومان تا این مبلغ حکم، اجازه داده است و صراحتاً گفته از محل باقیمانده اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا.

در خوشبینانه ترین حالت، شاید دولت منتظر اینه که اولین حقوق با اعمال افزایشات را در اردیبهشت ماه پرداخت کنه و ببینه از محل ردیف اعتبار چیزی باقی مانده است یا خیر.

...