0 امتیاز
46 بازدید
در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط
سلام. احتراما،

من در سالهای 1363 تا 1376 در مغازه همسرم فروش و حسابداری میکردم. البته بدون مزد و بیمه! در صورتیکه خودش موافق باشد، چگونه میتوانم سنوات و بیمه ام را مطالبه کنم؟در حال حاضر کارمند رسمی هستم.

                                                                                                            با سپاس

                                                                                                            فریبا ک

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...