0 امتیاز
78 بازدید
در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط
با عرض سلام و خسته نباشید.

من به مدت 10 سال در کارگاهی مشغول به کار هستم و در این مدت توسط کارفرما برای من بیمه رد نشده است حال در 5 سال اخیر خود را بیمه خویش فرما نموده ام.

در صورت شکایت از کارفرما برای پرداخت حق بیمه تکلیف این 5 سال که بیمه خود را پرداخته ام چه میشود؟

کارفرما چقدر جریمه میشود؟

پول بیمه این 5 سال ب من بازگردانده میشود؟

بیمه من از خویش فرما به اجباری تغییر پیدا میکند؟

ممنون

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...