0 امتیاز
20 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
سلام. در شرکتی دو ماه مشغول و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودم.بعد از ۲ماه قطع همکاری کردم و بصورت خویش فرما ، بیمه مشاغل آزاد شدم.اما بازرس بیمه ( سهواً یا عمداً) به مدت ۷ماه اون هم بصورت پراکنده در همون شرکت قبلی برام بیمه رد کرده و در انتهای سال شرکت رو به همین دلیل جریمه کردن.در واقع تامین اجتماعی به مدت ۷ماه هم از من حق بیمه گرفته و هم از اون شرکت

برای گرفتن بیمه مشاغل آزاد تو این مدت مراجعه کردم گفتن تمام مدتی که بیمه مشاغل آزاد هستی حذف میشه و در واقع بیشتر ضرر میکنی

لطفاً راهنمایی کنید من باید چکار کنم؟ مجبور شدم جریمه اون شرکت هم خودم پرداخت کنم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...