0 امتیاز
186 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
ویرایش شده توسط
قرار بود که وضعیت حقوقی کارگران تامین اجتماعی طبق دستور و فرموده رهبرمعظم و همچنین ریاست محترم قوه قضاییه که به رییس کل بازرسی کشور دستور داده بودن بعد از گذشت ده روز مشخص و معلوم گردد و سپس شورای عالی کار و نماینده گان کارفرمایی و کارگری به توافق کلی و جمعی بر ابن موضوع برسند.... چه موضوعی پیش آمد کرده که اصلا خبری از ادامه این موضوع اهم نیست؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...