0 امتیاز
290 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
سلام. تورو خدا پیگیر حقوق ۹۹ کارگران پسماند منطقه ۱۹ هم بشید. کارگران خدمات شهری منطقه ۱۹ هنوز با گذشت ۸ ماه از سال دارن حقوق ۹۸ رو میگیرند.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

با سلام.

مطابق بخشنامه حقوق و دستمزد کارگران به شماره 30/243327 مورخ 98/03/08، حقوق کارگران خدمات شهری در سال 98 مبلغ 2ِ000ِ000 تومان تعیین و پرداخت گردیده است لذا در سال 99 پس پیگیری از مراجع مربوطه حقوق کارگران به  2ِ300ِ000 تومان افزایش یافت که معوقه (مابه التفاوت حقوق 98 به 99) از فروردین تا مرداد به کارگران پرداخت و از شهریور تاکنون مطابق آن به کارگران خدوم خدمات شهری پرداخت شده است.

سوالات مشابه

...