0 امتیاز
4.1k بازدید
در پرداخت حق بیمه توسط
با سلام. ترک کار شامل چه مواردی است؟ نحوه اعلام ترک کار افراد در لیست بیمه چگونه است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

با سلام. ترک کار غالبا بابت موارد زیر اتفاق می افتد و درج تاریخ آن در لیست بیمه لازم است:

۱. ترک کار بیمه شده از کارگاه به اختیار خود

۲. اخراج بیمه شده توسط کارفرما

۳. از کار افتادگی یا فوت بیمه شده

۴. اعزام بیمه شده به خدمت سربازی

در این موارد باید تاریخ دقیق ترک کار در لیست بیمه ثبت شود. این تاریخ همان تاریخی است که بیمه شده در سر کار خود حاضر نشده است.به طور مثال اگر شخصی تا ۳ دی ماه ۱۳۹۹ در محل کار حاضر بوده ، تاریخ ترک کار وی ۴ دی ۱۳۹۹ صحیح میباشد.

اعلام ترک کار صرفا در مهلت مقرر جهت ارسال لیست بیمه (ماهی که ترک اتفاق افتاده است) قابل انجام است.

تذکر: در خصوص استراحت پزشکی و بارداری؛ نباید ترک کار در لیست اعلام شود.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 185 بازدید
...