0 امتیاز
545 بازدید
در بیمه بیکاری توسط
برای دریافت بیمه بیکاری کارگران در دوران کرونا آیا باید ترک کار رد کرد ؟

کارگرهای من می خوان بیمه بیکاری بگیرن برای کرونا که کارگاه تعطیل بوده.برای یکماهی که نیستن ترک کار باید بزنم یا نه؟؟

2 پاسخ

–1 امتیاز
توسط
بایدصفر روز رد بشه
0 امتیاز
توسط
ایابرادریافت بیمه بیکاری کرونابایدبراکارگرام ترک کارمیزدم؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 4.1k بازدید
...