0 امتیاز
912 بازدید
در بیمه بیکاری توسط

20 سال متناوب با دو سال سابقه بیمه بیکاری دارم ایا می تونم با بیمه بیکاری سابقه ام را تکمیل کنم و بازنشسته شم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

اگر دارای 60سال سن میباشید میتوانید با مراجعه به شعب خود نسبت به در خواست بازنشستگی اقدام نمایید

سوالات مشابه

...