0 امتیاز
7.7k بازدید
در حق بیمه و بازنشستگی توسط
ویرایش شده توسط
سلام

محاسبه حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی  کشوری به چه صورت است؟ میانگین دوسال آخر یا آخرین حکم حقوقی؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط (17.1k امتیاز)

سلام. میانگین دو سال آخر است. در ماده (82) قانون برنامه ششم توسعه هم بر این مطلب تأکید شده است:

«برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی ( اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهها، نهادها و  بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد.»

این پرسش و پاسخ را هم ببینید: فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی و معدل دو سال آخر خدمت

0 امتیاز
توسط
دانشگاه.علوم.پزششکی.بازنشسته.26.4.1391

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.5k بازدید
...