1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
چهار پنجم ازیک سوم ازیک دوم دیه کامل
توسط
نمایش از نو
یک سوم از یک دوم دیه بابت شکستگی خرد شدن استخوان نازک نی ساق چپ ک معیوب جوش خورده 2)چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی استخوان درشت نی ساق بزرگ ک بدون عیب جوش خورده چقدر محسوب میشه
توسط
محاسبه دیه چقدر محسوب میشه

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 85 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 86 بازدید
سوال شده Mar 15, 2021 در بیمه خودرو و دیه توسط فریده سیفی
0 امتیاز
0 پاسخ 93 بازدید
...