0 امتیاز
429 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
چهار پنجم از یک سوم از نصف دیه کامل + پنج درصد دیه کامل جهت ارش حرکتی
مربوط به این پاسخ: محاسبه مقدار مبلغ دیه

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام کی پرداخت مشود بخدا خیلی  درد شدید دارم از لگن دیسک کمر اگر میشه مقدار بمن بدی طور خدا متشکرم

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 105 بازدید
...