0 امتیاز
59 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
سلام من بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه دارم.که بیکارشدم وسه سال هم بیمه بیکاری گرفتم مجموعا۲۳سال سابقه دارم.به تازگی در کارگاه جدیدی استخدام شدم آیا پایه سنوات این سالها درکارگاه جدید باید محاسبه شود یانه ؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...