0 امتیاز
54 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط

بنده سرپرست امورمنابع انسانی شرکتی هستم.

میخواستم از حضورتان سوال کنم بخشنامه افزایش حقوق سال ۹۹ مکتوب صادر نشده؟

چون کارفرمای ما به بهانه مکتوب نبودن بخشنامه ۹۹ هیچگونه افزایشی را نمیخواهد اعمال کند و از ما خواسته قراردادهای امسال را براساس ۹۸ تنظیم کنیم آیا این کار مشکل قانونی ندارد و سازمان تامین اجتماعی کارفرما را جریمه نمیکند؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 18 بازدید
...