0 امتیاز
1.7k بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
۱۲۵ یک سوم جواب میشه چند
0 امتیاز
توسط
یه سوم از یه دهم از یه درصد دیه کامل چقد است
توسط
یکدوم ازیک دهم ازدودرصد

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 315 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 60 بازدید
سوال شده می 12, 2020 در بیمه خودرو و دیه توسط مهدی ایرانی
...