0 امتیاز
497 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
با سلام ..نیم درصد دیه کامل ناشی از جراحت حارصه ..چقدر پولش میشه ..میشه بفرمایید

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...