0 امتیاز
107 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
یکی از مواردی که در جواب پزشک قانونی من نوشته و درصد نزده اینه که

شیاه شدگی پهلوی چپ

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 60 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 149 بازدید
سوال شده 29 ژان 2021 در بیمه خودرو و دیه توسط علی باقر تیموری
...