0 امتیاز
1.3k بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
چهارپنجم از یک پنجم از یک سوم از یک دهم از دیه کامل انگشت چقدر میشه؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام بخشید چهار پنجم یک سودی دهم دیه کامل انگشت چقدر میشود
0 امتیاز
توسط
ویرایش شده
۱/۱۰ دیه کامل میشه  ۳۳۰۰۰۰۰۰ تومان

۱/۳ از ۱/۱۰ دیه کامل میشه ۱۱۰۰۰۰۰۰ تومان

۱/۵ از ۱/۳از ۱/۱۰ دیه کامل میشه ۲۲۰۰۰۰۰ تومان

۴/۵ از ۱/۵از ۱/۳ از ۱/۱۰ دیه کامل میشه ۱۷۶۰۰۰۰ تومان

یک میلیون و هفتصد و شصت هزارتومان
توسط
سپاس فراوان به

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 744 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2k بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.8k بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 62 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.8k بازدید
...