0 امتیاز
744 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
چهار پنجم از یک پنجم از یک سوم از یک دهم دیه کامل چقدر میشود

سوالات مشابه

...