0 امتیاز
627 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
نمایش از نو

کارمند دارایی هستم بصورت قرارداد معین !چرا افزایش پنجاه درصدی که از اسفند بخشنامه شد در مورد ما کارکنان قراردادی معین اداره دارائی تعلق نگرفت مگر آخرین مهلت اجرای آن ۲۸ اردیبهشت ۹۹ به درخواست جواب به فوریت نامه آقای نوبخت در خصوص تامین مالی نبود؟؟؟؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
ضمنا توجه کنید که از سالهای پیش هم بجز افزایش های سراسری قانون خدمات کشوری در مورد ما تا بحال فصل دهم (۸۰ درصد حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی)اعمال نشده پس چ دلیلی داره که این ۵۰ درصد به ما افزوده نشده اگه کسی پاسخی جز بار مالی داره بیان کنه

سوالات مشابه

...