0 امتیاز
380 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
آیا فرزند شهید دارای مدرک تحصیلی دیپلم مشمول بند (ر) تبصره 2 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه میشود و می تواند تا 35 سال خدمت نماید با توجه به اینکه فرزندان محترم شهدا از تمام قوانین مستثنی می باشند

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام ؛ خیر مشمول ماده فوق نمی شوند .
...