0 امتیاز
83 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
ویرایش شده توسط

با سلام. برای معلمان چرادر هر افزایش حقوقی،ماه اول به دیون دولت میره؟اما بقیه کارمندان نه؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...